Instalacje hydrantowe

Instalacje hydrantowe

Zadaniem hydrantowych instalacji przeciwpożarowych jest zapewnienie szybkiej akcji gaśniczej na wypadek wybuchu pożaru w obiekcie – dostępność dużego zapasu środka gaśniczego jest kluczowa dla natychmiastowej reakcji.

Bezpieczeństwo pożarowe to nie tylko wymóg rozsądku – istnieją także odpowiednie przepisy prawne, które regulują wymagania odnośnie stosowania określonej ochrony przeciwpożarowej. Oprócz wymagań techniczno-budowlanych w obiekcie powinny znajdować się urządzenia przeciwpożarowe. Do takich właśnie urządzeń należą hydranty wewnętrzne.

szafa hydrant

Z czego składa się instalacja hydrantowa?

Urządzenia, które wchodzą w skład instalacji hydrantowej muszą dostarczać niezbędnej ilości wody gaśniczej będącej pod odpowiednim ciśnieniem. Instalacje wewnętrzne służą do gaszenia pożarów wewnątrz obiektu i składają się z:

Hydranty wewnętrzne umieszczone są w szafkach hydrantowych, w których znajduje się:

waz ppoz

Gdzie możemy stosować hydranty?

Zastosowanie hydrantów wewnętrznych określone jest przepisami. Dotyczą one przede wszystkim budynków użytku publicznego oraz zamieszkania zbiorowego, takich jak: szkoły, przedszkola, hotele, centra handlowe, banki, apteki, sklepy czy biura.

Powinny być one umieszczane:

Instalacje hydrantowe dla Twojego obiektu

Zajmujemy się realizacją, testami oraz serwisem instalacji hydrantowych. Dostosowujemy montaż do potrzeb naszego Klienta, stosując hydranty od najlepszych producentów! Przeprowadzamy instalacje na terenie całej Polski – dysponujemy doświadczonymi brygadami monterów instalacji przeciwpożarowych, nie są nam straszne żadne zlecenia!

Jesteś zainteresowany montażem hydrantów wewnętrznych do swojego obiektu?

Scroll to Top