Ochrona PPOŻ – obiekty o dużej powierzchni

Ochrona przeciwpożarowa stanowi istotny element dbałości o bezpieczeństwo w obiektach wielkopowierzchniowych. W przypadku wystąpienia pożaru szybka i skuteczna reakcja może uratować życie oraz zminimalizować straty materialne. Jednymi z najpopularniejszych systemów stosowanych w tego typu obiektach są instalacje tryskaczowe. W tym artykule dowiesz się więcej zarówno o ich budowie, sposobie działania, jak i ich zaletach oraz wadach.

Czym są instalacje tryskaczowe? – systemy PPOŻ Gliwice

Instalacje tryskaczowe są systemami przeciwpożarowymi, które wykorzystują automatyczne tryskacze, aby skutecznie zwalczać pożary. Tryskacze są zamontowane na stałe w odpowiednich punktach obiektu i reagują na wzrost temperatury powietrza, wyzwalając automatyczne otwarcie strumienia wody. 

Budowa i sposób działania – ochrona przeciwpożarowa Gliwice

Instalacje tryskaczowe składają się z:

  • pompowni ze zbiornikiem zapasu wody,
  • rurociągów tłocznych rozprowadzających,
  • podstacji tryskaczowej z zaworami kontrolno-alarmowymi,
  • rurociągów dystrybucyjnych,
  • siatki tryskaczy.

Tryskacze są najważniejszym elementem systemu, ponieważ to one wykrywają pożar i inicjują natychmiastowe działanie. W momencie wzrostu temperatury powietrza powyżej ustalonego poziomu tryskacz otwiera się i wypuszcza wodę pod ciśnieniem. Ta skuteczna reakcja zapewnia szybkie i skuteczne tłumienie ognia oraz sprawia, że nie ma możliwości powtórnego wykorzystania raz wykorzystanego tryskacza. Tryskacze ppoż działają selektywnie i gaszą tylko sekcje objęte pożarem, co przekłada się na dużą wydajność tych instalacji. Te niezawodne zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w wielu obiektach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej w Gliwicach i nie tylko.

Rodzaje instalacji tryskaczowych – instalacje tryskaczowe Gliwice

W zależności od potrzeb i specyfiki obiektu istnieje kilka rodzajów instalacji tryskaczowych.

Jednym z najpopularniejszych typów jest instalacja mokra, w której rury są zawsze napełnione wodą pod ciśnieniem. Tryskacze przeciwpożarowe zamknięte są szklanymi ampułkami z cieczą termicznie rozszerzalną. Pod wpływem wysokiej temperatury spowodowanej pożarem ampułki pękają, uruchamiając proces gaszenia.

Kolejnym dostępnym rodzajem jest instalacja sucha, dedykowana do ochrony obiektów, w których temperatura stale lub czasowo spada poniżej 4°C. Rury wypełnione są sprężonym powietrzem lub gazem, a woda wypływa dopiero po otwarciu tryskaczy. Wzrost temperatury powyżej zadanego poziomu powoduje pęknięcie ampułki i otwarcie tryskacza.

Istnieje również instalacja tryskaczowa sucha wstępnie wysterowana zalecana do ochrony obiektów szczególnie wrażliwych na wodę. Zastosowano w niej rurociągi dystrybucyjne wypełnione powietrzem, których uruchomienie procesu gaszenia odbywa się dwustopniowo – przez zewnętrzny systemem detekcji pożaru i ampułki w tryskaczach. Dzięki temu zostaje zminimalizowane ryzyko nieoczekiwanego wypływu wody np. w wyniku przypadkowego uszkodzenia tryskacza.

Zalety i wady instalacji tryskaczowych – instalacje PPOŻ Gliwice

Instalacje tryskaczowe posiadają wiele zalet. Przede wszystkim montaż instalacji tryskaczowych zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową na wczesnym etapie, co pozwala ograniczyć straty i minimalizować ryzyko dla życia i zdrowia. Dodatkowo zapewniają one selektywność działania, aktywowane są tylko tryskacze znajdujące się bezpośrednio nad źródłem ognia. Ponadto duża różnorodność samych tryskaczy oraz różne rodzaje całych instalacji tryskaczowych (mokre, suche, suche wstępnie wysterowane) pozwalają dość elastycznie dostosować je do rodzaju obiektu oraz istniejącego w nim zagrożenia pożarowego.

Mimo wielu zalet instalacje tryskaczowe nie są wolne od wad. Najpoważniejszą i najbardziej dotkliwą są straty, jakie powstają na skutek zalania wodą. Kolejnym uchybieniem jest duże zużycie wody podczas akcji gaśniczej wiążące się również z koniecznością zapewnienia stosunkowo dużej powierzchni dla zbiornika zapasu wody. Ponadto rury doprowadzające wodę do tryskaczy wykonane są ze stali czarnej, która ma ograniczoną trwałość w przypadku rurociągów stale wypełnionych wodą.

Podsumowanie

Montaż instalacji tryskaczowych stanowi kluczowy element ochrony przeciwpożarowej w obiektach wielkopowierzchniowych w Gliwicach. Systemy te skutecznie reagują na pożar, minimalizując straty materialne oraz zagrożenie dla życia. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim, dlatego warto rozważyć zainstalowanie instalacji tryskaczowych, zwłaszcza w obiektach o dużym zagrożeniu pożarowym. Zapewniamy profesjonalne usługi montażu i konserwacji instalacji tryskaczowych w Gliwicach. Nie warto ryzykować, gdy chodzi o bezpieczeństwo, dlatego montaż instalacji tryskaczowej jest niezawodnym rozwiązaniem. 

Jako Gliv Sprinkler gwarantujemy ochronę przeciwpożarową najwyższej jakości.

Jesteś zainteresowany wykonaniem instalacji tryskaczowej? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top